اطلاعات پرواز

پرواز های ورودی

شماره پرواز مبدا وضعیت توضیحات زمان تاریخ تاریخ (شمسی)
۱۲۶۲اصفهانبه موقع23:4530/04/2017۳۰/۰۵/۱۳۹۶